ax-uf

ax-uf
is. Heyifsilənmə, sızlama, inləmə; inilti. Səttarzadə Gəldiyevin ax-ufunu, vurnuxduğunu gördü. M. C.. Yalıncaq ax-ufla heybəsini açıb, oradan . . bir ipək köynək çıxardı. M. Rz.. Ax-uf eləmək – sızlamaq, inləmək. Göyçək bacı isə ax-uf eləməkdən qupquru qurumuşdu. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”